คำชี้แจงการละเมิดลิขสิทธ์

JetMedia ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้อุปกรณ์ของเราในทางที่ผิด การคัดลอกข้อมูลทุกรูปแบบ: เสียง วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์นั้นถือเป็นการทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้แน่ใจว่าลิขสิทธิ์ทางกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับการเคารพ