The best benefits

SAS HDD Data Eraser

●ขอแนะนำจอภาพแบบสัมผัสพร้อมเมนูโดยย่อเพื่อการแสดงผลและการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
●สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ ในการลบข้อมูล, การลบข้อมูลอย่างปลอดภัย

สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO27001

นอกจากการลบข้อมูลใน HDD แล้ว ยังสามารถบันทึก, ส่งออก และตรวจสอบรายงานการลบได้อีกด้วย ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO สำหรับการกำจัดสื่อบันทึกข้อมูล แต่ยังปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับองค์กร

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูล


บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องจัดการกับ HDD ที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัด บริษัทมีบริการโซลูชั่นต่างๆ เพื่อลบข้อมูลและแก้ปัญหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

มาตราฐานการลบข้อมูล

1-Pass Erase 00/สุ่ม (ตามมาตรฐาน NIST)
ลบอย่างปลอดภัย (สอดคล้องกับ NIST)
เพื่อระดับความปลอดภัยในการลบ (สอดคล้องกับ NIST)
U.S. DoD 5220.22-M
U.S. DoD 5220.22-M ECE
U.S. DoE M205.1-2  

การลบข้อมูลแบบ NSA
U.S. Army AR380-19 Erase
US Air Force 5020 
Canadian OPS-II 
Canadian CSEC ITSG-06 
German VSITR 
Russian GHOST p50739-95


กำหนดโหมดการลบข้อมูลได้เอง


นอกจากฟังก์ชันการลบที่มีอยู่แล้ว คุณยังสามารถกำหนดโหมดการลบของคุณเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดจำนวนรอบ (สูงสุด 40 รอบ) และเขียนข้อมูล รวมทั้ง 00, FF, ตัวเลขสุ่ม, การเปรียบเทียบ หรือป้อนค่าเลขฐานสิบหกของคุณเอง  

แนะนำฟังก์ชั่นการใช้งาน

มีรายงานการทำงาน
สามารถบันทึกกระบวนการดำเนินการทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ เช่น เวลาทำงาน, โหมดการทำงาน, ความเร็วของอุปกรณ์ ฯลฯ สามารถนำรายงานออกผ่าน USB DRIVE ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อดู และยังสามารถใช้กับ Printer ได้อีกด้วย หลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้น จะมีการสร้างรายงานการลบข้อมูล ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในการแปลความเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์  

การลบแบบ Asynchronous
สำหรับความจุที่ไม่เท่ากันของ HDD แต่ละตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลบ พอร์ตแต่ละพอร์ตสามารถทำงานแยกจากกันตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไปผ่านปุ่มลัดสีน้ำเงิน ซึ่งช่วยให้ไดรฟ์ดำเนินการลบข้อมูลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องรอไดรฟ์อื่น

การลบ แบบ SGS-DoD / ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลโดยซอฟต์แวร์กู้คืนได้
ฟังก์ชันการลบข้อมูลได้รับการตรวจสอบโดย SGS และไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้แม้จะใช้ซอฟต์แวร์กู้คืน (Tenorshare 4DDiG)

Our Team

Bessie Cooper

Bessie Cooper

r

Product Features  
SMART Info 
"SMART Info" ให้การเข้าถึงข้อมูลของไดรฟ์ ซึ่งรวมถึงรุ่น, เวอร์ชัน, หมายเลขซีเรียล, ความจุ, SMART Info และค่าการเขียน/ลบ เมื่อพิมพ์รายงานการลบ ข้อมูล SMART จะถูกส่งออกพร้อมกัน โปรดทราบว่าอุปกรณ์ต้องรองรับคำสั่ง SMART Info

การทำงานแบบ Stand-alone & ไม่มีความเสี่ยงเรื่องไวรัส
ความเสี่ยงจาก internet รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์, การปลอมแปลงข้อมูล และปัญหาอื่นๆ การทำงานแบบ Stand-alone สามารถหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของความปลอดภัยของข้อมูลและเสริมสร้างระดับการจัดการความปลอดภัย

ลักษณะภายนอก

Front
Back
1.Touch Screen
2.Hard drive slot*4
3.Hard drive connection cable
4.Erase report output/
Firmware update USB port
5.Blue quick buttons
6.Erasure status LEDs
(red, green, yellow)
7.Power switch and power input port
8.Printer connection USB port
9.Fan
10.Static grounding port

Product Packaging

Port

4

Volume

32 x 28.4 x 32.6 cm

Weight

4.64 kg

 

Specifications

Auxiliary Functions

Display the version number and serial number, and upgrade the firmware

Erasable OS

All operating systems, (including Windows / Mac / Linux / other standalone systems)

Operation

FPGA design, standalone operation, no network and external computer required

LEDs for Status Indication

Each port has three LED lights: Yellow (Power), Green (Pass), Red (Fail)

Languages

Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, Spanish, Portuguese, Japanese, German, French, Italian, Korean, Russian

Power Supply

12V 12.5A

Temperature

Operating Temperature:5°C ~ 45°C

Storage Temperature:-20°C ~ 85°C

Humidity

Operating Humidity:20% ~ 80%

Storage Humidity:5% ~ 95%

 

รองรับ interfaces หลายแบบ

นอกจาก SAS/SATA HDD แล้ว ยังมี SATA Adaptor เสริมเพื่อรองรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น mSATA/M.2 SSD/CFast เป็นต้น (โปรดติดต่อทีมสนับสนุน UReach สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

SALE 50%
GIVE ART NAIL COURSE

FOR THE FIRST 50 BUYERS

BUY IT NOW

*รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อาจเปลี่ยนไปตามภูมิภาคและประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า