ปัจจัยของความเร็วในการเขียนและลบบนฮาร์ดดิสก์ SMR

ปัจจัยของความเร็วในการเขียนและลบบนฮาร์ดดิสก์ SMR

(รูปที่ 1) โครงสร้างของฮาร์ดดิสก์ Mechanical

แสดงความคิดเห็น