จะคัดลอก M.2 SSD HDD ได้อย่างไร ?<br/>
เปรียบเทียบ เครื่องคัดลอกข้อมูล กับ Docking Base

จะคัดลอก M.2 SSD HDD ได้อย่างไร ?
เปรียบเทียบ เครื่องคัดลอกข้อมูล กับ Docking Base

เมื่อพูดถึงการคัดลอกข้อมูล M.2 SSD HDD นอกเหนือจาก Docking ทั่วไปแล้วเครื่องคัดลอกข้อมูลM.2 SSDHDD เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด นี่คือการเปรียบเทียบอย่างง่ายของ UReach SP101 และด๊อกกิ้ง Docking M.2 สำหรับการทดสอบ จะใช้ 1TB M.2 NVMe SSD เพื่อคัดลอกไฟล์ข้อมูลขนาด 30GB

รูปที่ 1: เปรียบเทียบกับ M.2 Docking ทั่วไปในตลาด

Docking มีเพียงฟังชั่นคักลอกทั้งหมดเท่านั้น แม้ว่า SSD จะมีข้อมูลเพียง 30GB แต่ Docking ใช้เวลาประมาณ 126 นาทีในการคัดลอก SSD 1TB อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่เครื่องคัดลอกข้อมูลรุ่น SP101 รองรับระบบและคัดลอกเฉพาะข้อมูลซึ่งจะวิเคราะห์ HDD โดยอัตโนมัติและทําการคัดลอกบิตต่อบิต โดยใช้เวลาเพียง 4 นาทีในการคัดลอกข้อมูล 30GB ให้เสร็จ ดังนั้น จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องคัดลอกข้อมูล HDD และ Docking

รูปที่2 เครื่องคัดลอกข้อมูล UReach รุ่น SP101 M.2/SATA รองรับการคัดลอกทั้งหมดและคัดลอกเฉพาะข้อมูล

 

 

รูปที่3 เครื่องคัดลอกข้อมูล UReach รุ่น SP101 แสดงเวลาความคืบหน้าเมื่อคัดลอกข้อมูล และฟังก์ชัน System and Files Copy จะวิเคราะห์และคัดลอกเฉพาะพื้นที่ ที่มีข้อมูลเท่านั้น

 

รูปที่ 4 Docking M.2 แสดงความคืบหน้าเพียงเปอร์เซ็นต์4แบบ, ไม่แสดงเวลาในการคัดลอก มันค่อนข้างใช้งานง่ายสําหรับผู้ใช้งาน

 

หากความจุของอุปกรณ์ Target มีขนาดน้อยกว่าอุปกรณ์ต้นฉบับ ก่อนคัดลอกเครื่องคัดลอกข้อมูลจะแจ้งเตือนล่วงหน้า และในระหว่างการคัดลอก เครื่องจะแสดงเวลาจริงในการคัดลอก, เปอร์เซ็นต์ และจํานวนข้อมูล และสามารถตั้งค่าให้ข้าม Bad Sector ได้

 

หลังจากคัดลอกข้อมูลเสร็จแล้ว, เครื่องคัดลอกข้อมูลสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของต้นฉบับและอุปกรณ์ Target เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คัดลอกไปยัง Target เหมือนกันกับต้นฉบับ อ ย่างไรก็ตาม Docking ไม่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้เรื่องความจุซึ่งจะทําให้เสียเวลา

รูปที่5 หากความจุของอุปกรณ์ Target มีขนาดน้อยกว่าของอุปกรณ์ต้นฉบับ เครื่องคัดลอกข้อมูลจะแจ้งเตือนล่วงหน้า

 

รูปที่6 เครื่องคัดลอกข้อมูลมีฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นฉบบับและข้อมูล Target

 

เครื่องคัดลอกข้อมูล รุ่นSP-151 ยังรองรับฟังก์ชั่นการลบข้อมูล ซึ่งสามารถลบข้อมูลได้, เพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือนํา SSD HDD กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสําคัญจะไม่รั่วไหล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟังก์ชั่น Secure Erase เพื่อกู้คืน SSD ที่ใช้มานานไปยังการตั้งค่าเดิมเพื่อเพิ่มความเร็ว (*โปรดทราบว่า SSD จําเป็นต้องรองรับคําสั่ง Secure Erase SP-151 รองรับฟังก์ชันเร่งความเร็ว P9) นอกจากนี้ เครื่องคัดลอก SP101 สนับสนุน M.2(NVMe/SATA)และ การคัดลอกข้ามอินเทอร์เฟซ SATA ในขณะที่ M.2 Docking รองรับเพียงการคัดลอก M.2 NVMe เท่านั้น

 

รูปที่7 เครื่องคัดลอกข้อมูลรองรับฟังก์ชั่นการลบข้อมูล ซึ่งไม่เพียงแต่การลบข้อมูล / ป้องกัน HDD แต่ยังหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลได้อีก

 

ตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการอ้างอิง

 

SP-101

M.2 Docking

โหมดคัดลอก

คัดลอกข้อมูลระบบ และไฟล์ข้อมูล

คัดลอกทั้งหมด, แบบบางส่วน และ คัดลอกเป็นเปอร์เซ็นต์.

(มีฟังชั่นข้าม Bad Sector)

คัดลอกทั้งหมด

ใช้เวลานานมากในการโคลนข้อมูลจํานวนเยอะๆ

( ไม่มีฟังชั่นข้าม Bad Sector)

Protocols

ใช้ได้ทั้ง M.2(NVMe/SATA) และ SATA

ใช้ได้เฉพาะ M.2 NVMe เท่านั้น

การเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบแบบบิตต่อบิต, CRC checksum

ไม่มี(Docking ไม่สามารถตรวจสอบได้ถ้าผลลัพธ์ถูกต้อง))

เวลาที่ใช้ในการคัดลอกข้อมูลขนาด 30 G

4:11 (INTEL 760P 1TB)

2:06:11 (INTEL 760P 1TB)

จอแสดงผล

ความคืบหน้าแบบ Real-time, เปอร์เซ็นต์ และแสดงเวลาคัดลอกแบบ Real-time

(ใช้งานง่าย)

แสดงความคืบหน้าด้วยแสงไฟ เช่น 25/50/75/100%

( ใช้งานยาก)

ถ้าต้นฉบับความจุมีขนาดใหญ่กว่า

แจ้งเตือนว่าไม่สามารถคัดลอกได้ ก่อนการคัดลอก

ไม่มีการแจ้งเตือน (อาจจะล้มเหลวหลังจากการคัดลอก)

คุณสมบัติเพิ่มเติม       

Multiple ways to erase hard drives.

มีหลายวิธีในการลบ HDD รองรับฟังก์ชั่นเร่งความเร็ว P9

โทรศัพท์มือถือ OTG (โทรศัพท์มือถือควรจะรองรับ) เชื่อมต่อกับ PC เพื่ออ่านข้อมูล

อัพเดตเฟิร์มแวร์

มี

ไม่มี

การทํางานแบบสแตนด์อโลน (สามารถทํางานได้โดยไม่ต้องใช้ PC)

เป็นไปได้ (FPGA)

เป็นไปได้

 

For more information, please click the link ⧐JetMedia Duplicator 


แสดงความคิดเห็น